Chính Sách Đăng Ký Và Thành Viên

Chính Sách Đăng Ký Và Thành Viên – RÈM HỒNG NGỌC

  1. Đăng Ký Thành Viên

Đăng ký: Mọi người đều có thể trở thành thành viên của trang web RÈM HỒNG NGỌC bằng cách hoàn thành quá trình đăng ký miễn phí.

Thông Tin Cá Nhân: Khi đăng ký, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về bản thân. Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, và nếu cần thiết, địa chỉ cụ thể.

Mật khẩu: Bạn sẽ chọn mật khẩu để truy cập tài khoản của mình. Bạn phải giữ mật khẩu của mình an toàn và không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

  1. Sử Dụng Thành Viên

Cập nhật thông tin: Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân mỗi khi có thay đổi để đảm bảo rằng nó luôn chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Các quy định sử dụng: Bạn không được phép sử dụng tài khoản của mình để thực hiện các hoạt động trái pháp luật, vi phạm quy định của trang web hoặc gây hại cho người khác.

III. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Bảo mật: Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán hoặc thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi pháp luật yêu cầu.

  1. Thay Đổi và Hủy Bỏ Thành Viên

Thay đổi thông tin: Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của mình và cập nhật thông tin.

Hủy bỏ: Bạn có quyền hủy bỏ tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Khi bạn hủy bỏ tài khoản, thông tin cá nhân của bạn sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi và bạn sẽ không thể truy cập vào dịch vụ của chúng tôi nữa.

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Đăng ký và Thành viên này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi và, nếu cần, thông qua email.